MIJN STOOKOLIETANK MOET VERWIJDERD WORDEN, KRIJG IK HIER EEN PREMIE VOOR?

Het antwoord? Het hangt volledig van uw gemeente af.

De Vlaamse overheid heeft bij wet bepaald dat een mazouttank die niet langer gebruikt wordt, verwijderd of opgevuld moet worden. Ze reikt echter geen specifieke premie uit hiervoor. Sommige gemeenten geven daarentegen soms wel een subsidie voor het verwijderen van uw mazouttank, bv. Lanaken geeft een premie tot 200 euro. Wil u nagaan of uw gemeente een premie uitreikt, dan kan u dat binnen enkele minuten vinden op google, de site van uw gemeente of gewoon door even naar de milieudienst van uw gemeente te bellen.

Er zijn weliswaar nog steeds enkele voorwaarden verbonden aan het daadwerkelijk krijgen van de subsidie. Zo moet de tank zich in de gemeente waar u voor de subsidie appliqueert, bevinden en kan u enkel een premie innen als de tank zich bevindt op het onroerend goed dat als woongelegenheid gebruik wordt. Verder mag de tank enkel in gebruik zijn geweest voor stookolie en geeft de gemeente in kwestie in de meeste gevallen ook een maximale inhoud aan.

Het is verder ook belangrijk dat u het Vlarem-attest kan voorleggen. Dit attest wordt uitgereikt door erkende professionals, onder andere door ons bij Van Olie naar Gas, na het saneren van uw stookolietank. Het saneren van uw mazouttank moet volgens de specifieke reglementering verlopen zoals bepaald door de Vlaamse regering. Zo moet de tank gereinigd worden alvorens te worden verwijderd en moeten alle afvalresten (reinigingsresidu en de tank zelf) afgevoerd worden naar een erkende verwerker. Hierna krijgt u het attest dat u daarna kan gebruiken om aan te tonen dat uw tank volgens de regels is verwijderd en om uw premie te verkrijgen.

Wil dit nu zeggen, dat wanneer uw gemeente geen subsidie uitreikt, u helemaal geen premie kan opstrijken? Neen, er is nog een andere optie: de renovatiepremie. Ook hierbij zijn enkele voorwaarden, zo moeten de werken door een aannemer worden uitgevoerd en is de premie eigenlijk niet voor het verwijderen van de tank maar voor het vervangen van de tank. Kortom, deze optie is iets complexer, u doet er dus goed aan de voorwaarden door te nemen en u ervan te verzekeren dat dit weldegelijk een optie voor u is.

Diensten

Bovengrondse Mazouttank verwijderen

Bovengrondse Mazouttank


Bovengrondse mazoutanks worden door ons ter plaatse schoongemaakt en vaak in zijn geheel verwijderd.

Lees meer
Ondergrondse Mazouttank verwijderen

Ondergrondse Mazouttank


Wij zorgen voor een veilig vervoer van uw afvalstoffen naar een erkend verwerkingsbedrijf.

Lees meer
Keldertank verwijderen

Keldertank


Een mazouttank in de kelder die niet meer gebruikt wordt kunnen we in de meeste gevallen volledig verwijderen.

Lees meer

WENST U EEN OFFERTE?

Stuur ons een mail met de omschrijving van uw behoeften of bel ons even op. We helpen je graag verder.

Contact
Mazouttank verwijderen door Van Olie naar GasMazouttank verwijderen door Van Olie naar Gas